Behöver du en trubadur, projekledare eller föreläsare?