328682771_869892324122393_8699509089637367743_n

Om du, ditt företag eller din organisation anlitar Madde är det viktigt att våra värdegrunder stämmer överens. 

 

All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsvariation kommer uppmärksammas och ifrågasättas. 

 

Det är viktigt att stå upp för människors, djurens och naturens rättigheter och att vi människor förstår våra skyldigheter. Vi har alla ett ansvar för varandra i det kollektiv vi lever i, som också kallas samhället. 

 

Utifrån våra egna förmågor och möjligheter där vi strävar efter att göra vårt bästa, finns det inget utrymme för velande. Och när vi kommit dit, då är valet självklart att hjälpa den utsatte istället för att ta fram våra mobilkameror.